Chỉ đạo điều hành

Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:13/02/2018
BH:13/02/2018
12/TB-SGTVT Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công Sở GTVT
2 Ký:08/02/2018
BH:08/02/2018
11/TB-SGTVT Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Sở GTVT
3 Ký:12/02/2018
BH:12/02/2018
773/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 05 đến 09.02.2018 Sở GTVT
4 Ký:06/02/2018
BH:06/02/2018
705/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô Sở GTVT
5 Ký:05/02/2018
BH:05/02/2018
661/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 29/01 đến 02.02.2018 Sở GTVT
6 Ký:01/02/2018
BH:01/02/2018
10/TB-SGTVT Thông báo nhận báo cáo của các phòng, đơn vị tháng 01 năm 2018 Sở GTVT
7 Ký:31/01/2018
BH:31/01/2018
595/SGTVT-QLVTPT&NL; 45/2017/QĐ-UBND Phổ biến quán triệt thực hiện quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang , Sở GTVT; UBND tỉnh Bắc Giang
8 Ký:31/01/2018
BH:31/01/2018
593/SGTVT-VP Bổ sung, sửa đổi TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở GTVT
9 Ký:18/01/2018
BH:18/01/2018
02/CTr-SGTVT Chương trình công tác tháng 2 năm 2018 Sở GTVT
10 Ký:11/01/2018
BH:11/01/2018
01/CTr-SGTVT Chương trình công tác năm 2018 Sở GTVT

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »