Chỉ đạo điều hành

E.g., 14/08/2018
E.g., 14/08/2018
Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:13/08/2018
BH:13/08/2018
3729/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 06 đến 10.8.2018 Sở GTVT
2 Ký:06/08/2018
BH:06/08/2018
3588/SGTVT-VP Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Sở GTVT
3 Ký:06/08/2018
BH:06/08/2018
3586/SGTVT-VP Thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính Sở GTVT
4 Ký:06/08/2018
BH:06/08/2018
3584/SGTVT-VP Cử cán bộ tham gia Hội thi Biên tập Trang TTĐT năm 2018 Sở GTVT
5 Ký:06/08/2018
BH:06/08/2018
3583/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 30.7 đến 03.8.2018 Sở GTVT
6 Ký:03/08/2018
BH:03/08/2018
3582/SGTVT-QLVTPT&NL Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Sở GTVT
7 Ký:03/08/2018
BH:03/08/2018
77/TB-SGTVT Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Sở GTVT
8 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
74/TB-SGTVT Thông báo phương tiện đã được cấp phù hiệu nay đã hết giá trị sử dụng Sở GTVT
9 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
3425/SGTVT-VP Về việc báo cáo công tác CCHC Sở GTVT
10 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
725/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn văn mạnh Sở GTVT

Pages