Chỉ đạo điều hành

E.g., 13/12/2018
E.g., 13/12/2018
Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:05/12/2018
BH:05/12/2018
130/TB-SGTVT Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Sở GTVT
2 Ký:30/11/2018
BH:30/11/2018
5186/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 26 đến 30.11.2018 Sở GTVT
3 Ký:30/11/2018
BH:30/11/2018
5159/SGTVT-QLVTPT&NL Thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến vận tải KHCĐLT bằng xe ô tô Sở GTVT
4 Ký:30/11/2018
BH:30/11/2018
126/TB-SGTVT Thông báo đơn vị vận tải khai thác tuyến hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Sở GTVT
5 Ký:26/11/2018
BH:26/11/2018
5093/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 19 đến 23.11.2018 Sở GTVT
6 Ký:19/11/2018
BH:19/11/2018
5019/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 12 đến 16.11.2018 Sở GTVT
7 Ký:12/11/2018
BH:12/11/2018
4945/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 05 đến 09.11.2018 Sở GTVT
8 Ký:29/10/2018
BH:29/10/2018
4748/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 22 đến 26.10.2018 Sở GTVT
9 Ký:26/10/2018
BH:26/10/2018
998/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT bằng ô tô của hộ đinh trường tĩnh Sở GTVT
10 Ký:26/10/2018
BH:26/10/2018
997/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi loại hình KDVTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định của HTX hưng thịnh Sở GTVT

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort