Chỉ đạo điều hành

E.g., 19/10/2018
E.g., 19/10/2018
Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
725/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn văn mạnh Sở GTVT
2 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
724/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ hoàng văn soạn Sở GTVT
3 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
723/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn ngọc vĩnh Sở GTVT
4 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
722/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ dương quang hòa Sở GTVT
5 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
721/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn văn thắng Sở GTVT
6 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
720/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ trần văn bình Sở GTVT
7 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
719/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ chu văn bính Sở GTVT
8 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
718/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ đặng văn sâm Sở GTVT
9 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
717/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ phạm quang trung Sở GTVT
10 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
716/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn văn bền Sở GTVT

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort