Chỉ đạo điều hành

E.g., 13/12/2018
E.g., 13/12/2018
Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:26/10/2018
BH:26/10/2018
998/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT bằng ô tô của hộ đinh trường tĩnh Sở GTVT
2 Ký:26/10/2018
BH:26/10/2018
997/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi loại hình KDVTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định của HTX hưng thịnh Sở GTVT
3 Ký:26/10/2018
BH:26/10/2018
996/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi loại hình KDVTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định của công ty TNHH MTV dũng năm Sở GTVT
4 Ký:26/10/2018
BH:26/10/2018
995/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT bằng ô tô của hộ nguyễn văn tân Sở GTVT
5 Ký:26/10/2018
BH:26/10/2018
994/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT bằng ô tô của hộ lê đắc luân Sở GTVT
6 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
725/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn văn mạnh Sở GTVT
7 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
724/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ hoàng văn soạn Sở GTVT
8 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
723/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn ngọc vĩnh Sở GTVT
9 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
722/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ dương quang hòa Sở GTVT
10 Ký:31/07/2018
BH:31/07/2018
721/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn văn thắng Sở GTVT

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort