Chỉ đạo điều hành

E.g., 24/06/2018
E.g., 24/06/2018
Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
59/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKD vận tải hộ nguyễn công trường Sở GTVT
2 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
58/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKD vận tải hộ trần văn võ Sở GTVT
3 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
57/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKD vận tải hộ đoàn anh thái Sở GTVT
4 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
56/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKD vận tải hộ trần văn sơn Sở GTVT
5 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
55/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKD vận tải hộ nguyễn hữu bằng Sở GTVT
6 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
54/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ mai văn tuấn Sở GTVT
7 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
53/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ trần văn toản Sở GTVT
8 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
52/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ lê văn phi Sở GTVT
9 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
51/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn văn nam Sở GTVT
10 Ký:16/01/2018
BH:16/01/2018
50/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKDVT hộ nguyễn văn linh Sở GTVT

Pages