Liên hệ

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
Trưởng ban biên tập: Đ/c Bùi Thế Sơn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở
Địa chỉ: Tầng 5 và tầng 6, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn
Điện thoại : 0240.3854229 Fax : 0240.3854229
Email : so_gtvt_vt@bacgiang.gov.vn