Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

Chiều ngày 02/02/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thanh tra tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018. Đến dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan Thanh tra rỉnh, Chánh Thanh tra các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chánh Thanh tra các huyện, thành phố Bắc Giang, cán bộ, công chức được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen, cán bộ, công chức được Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen năm 2017…
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017 toàn ngành Thanh tra đã triển khai 101 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 332 đơn vị; 193 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.537 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 19.220 triệu đồng, 4.056,1 ha đất các loại. Yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 11.096 triệu đồng, 21ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 8.313 triệu đồng và 4.031,8ha đất các loại, xử lý hành chính đối với 32 tập thể, 420 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 18 vụ việc với 40 đối tượng có sai phạm phát hiện qua thanh tra. Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã tiến hành 193 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.537 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 190 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền sai phạm 4.799 triệu đồng, trong đó: Yêu cầu thu hồi là 3.675 triệu đồng, xử lý bằng biện pháp tài chính khác là 1.124 triệu đồng; ban hành 627 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 4.673 triệu đồng. Trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 7.653 lượt người đến đề nghị giải quyết 5.661 vụ việc, tăng 1.021 lượt người (bằng 13,3%) và tăng 1.349 vụ việc (bằng 23,8%) so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, công tác thanh tra còn có những tồn tại, hạn chế nhất định, một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra còn kéo dài; công tác phối hợp trong giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn có mặt hạn chế; việc trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ ở phạm vi rộng chưa thường xuyên; việc tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả khi kết thúc đoàn thanh tra chưa được quan tâm đúng mức...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: ông Lê Tuấn Phú ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại của ngành Thanh tra, yêu cầu ngành Thanh tra trong thời gian tới cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài, góp phần quan trọng vào việc giải quyết khiếu nại tố cáo tạo sự ổn định chính trị xã hội. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch thanh tra gắn với thanh tra đột xuất, Thanh tra hành chính phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm…Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ và Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018./.

Thân Tuấn - Thanh tra

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort