Thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô