Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang

Cơ quan ban hành: 
UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
10/4/2018
Ngày hết hạn xin ý kiến: 
17/4/2018
escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort