Sở GTVT Bắc Ging tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành