Công bố điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải

      Ngày 18-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch phát triển Giao thông vận tải của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Quyết định số 308/QĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành ngày 28-7-2015 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thay thế cho Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14-3-2012. Mục tiêu của quy hoạch nhằm từng bước tạo ra hệ thống giao thông vận tải hiện đại, đồng bộ và liên hoàn, có khả năng phát triển bền vững; bảo đảm lưu thông thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng đa dạng và gia tăng, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

      Giai đoạn 2015-2020 sẽ tập trung nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đến trung tâm các xã khó khăn; đầu tư mở mới một số tuyến kết nối các khu công nghiệp, dân cư, đô thị. Chú trọng phát triển đường thủy nội địa và đường sắt bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, chia sẻ thị phần vận tải hợp lý với đường bộ; xây dựng mới 2 trung tâm kiểm định xe cơ giới.
      Giai đoạn 2021-2030 hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, bảo đảm thông suốt toàn bộ mạng lưới đối nội và đối ngoại. Từ nay đến năm 2030 sẽ nâng cấp và mở mới 27 tuyến đường huyện lên đường tỉnh; đầu tư xây dựng các cảng cạn; mở thêm 51 tuyến vận tải kết nối với 37 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhu cầu vốn xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch là hơn 36 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách, trái phiếu chính phủ và xã hội hóa./.

Tạ Hòa - Văn phòng Sở (KT).

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort