Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể ngành GTVT tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Ngày 26/01/2015; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Sơn ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-SGTVT về việc phát triển kinh tế tập thể ngành GTVT tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort