Danh bạ điện thoại

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI

Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng tham mưu thuộc Sở GTVT Bắc Giang

 

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

email

 1.  

Bùi Thế Sơn

Giám Đốc Sở

0913.257.112

sonbt_sgtvt

 1.  

Nguyễn Văn Sơn

Phó Giám Đốc Sở

0973.736.061

sonnv_sgtvt

 1.  

Hoàng Văn Thanh

Phó Giám Đốc Sở

0912.130.982

thanhhv_sgtvt

 1.  

Đỗ Thị Lan

Phó Giám Đốc Sở

0915.436.008

landt_sgtvt

 1.  

Ngô Thành Hưng

Chánh VP

0912.132.071

hungnt_sgtvt

 1.  

Trương Khắc Thúc

Phó Chánh VP

0914.389.034

thuctk_sgtvt

 1.  

Vũ Văn Công

Phó Chánh VP

0983.330.169

congvv_sgtvt

 1.  

Nguyễn Văn Hà

TP - QLKCHTGT

0912.310.799

hanv_sgtvt

 1.  
Hoàng Hữu TrườngPTP - QLKCHTGT0913.257.334

truonghh_sgtvt

 1.  

Nguyễn Tuấn Dũng

TP - QLCLCTGT

0913.276.579

dungnt_sgtvt

 1.  

Ngô Quang Tuấn

PTP QLCLCTGT

0982.454.012

tuannq_sgtvt

 1.  

Chu Văn Hưng

Trưởng phòng KHTC

0983.520.156

hungcv_sgtvt

 1.  

Đỗ Hương Huyền

Phó trưởng phòng KHTC

0919.056.116

huyendh_sgtvt

 1.  

Nguyễn Văn Thắng

Phó trưởng phòng KHTC

0982.853.778

thangnv_sgtvt

 1.  

Hoàng Thế Hanh

Trưởng phòng PC-AT

0971.912.999

hanhht_sgtvt

 1.  

Nguyễn Đăng Khoa

Phó phòng PC-AT

0984.535.989

khoand_sgtvt

 1.  

Vũ Xuân Thành

PTP vận tải, PTNL

0915.015.577

thanhvx_sgtvt

 1.  

Trần Đình Quảng

PTP vận tải, PTNL

0912.130.602

quangtd_sgtvt

 1.  

Nguyễn Văn Bắc

PTP vận tải, PTNL

0982.287.189

bacnv_sgtvt

 1.  

Ngô Minh Định

PTP vận tải, PTNL

0913.219.377

dinhnm_sgtvt

 1.  

 

 

 

 

 

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort