Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

    Ngày 5/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư số 65/2015/TT/BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

      Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

      Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Bãi bỏ Thông tư số 60/2011/TT-BGTVT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa”. Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật xem tại đây./.

Nguồn: Trang TTĐT Bộ GTVT.

 

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort