Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030

      Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 4146/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

      Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm 2020, tỷ lệ đảm nhận vận tải hàng hóa của đường thủy nội địa là 17,72%, vận tải hành khách là 4,1% khối lượng vận tải của toàn ngành giao thông vận tải. Tốc độ tăng trưởng khối lượng vận tải bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 11,20%/năm về hàng hóa và 2,5%/năm về hành khách. Vận tải hàng hóa đạt 393,89 triệu tấn và 85,9 tỷ tấn.km; hành khách đạt 170 triệu khách và 3,5 tỷ khách.km; khối lượng vận tải công-te-nơ đạt khoảng 3,45 triệu TEU; khối lượng vận chuyển hàng hóa sông pha biển đạt khoảng 17,1 triệu tấn.

      Định hướng đến năm 2030, tỷ lệ đảm nhận vận tải hàng hóa của đường thủy nội địa là 15,48%, vận tải hành khách là 1,9% khối lượng vận tải của toàn ngành giao thông vận tải. Tốc độ tăng trưởng khối lượng vận tải bình quân giai đoạn 2021 - 2030 là 5,20%/năm về hàng hóa và 1,41%/năm về hành khách. Vận tải hàng hóa đạt 655,89 triệu tấn và 141,5 tỷ tấn.km; hành khách đạt 200 triệu khách và 4,1 tỷ khách.km; khối lượng vận tải công-te-nơ đạt khoảng 5,57 triệu TEU; khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng tàu sông pha biển đạt khoảng 30,3 triệu tấn.

     Quy hoạch nêu rõ nhu cầu trọng tải, phương tiện vận tải hợp lý trên các tuyến vận tải khu vực miền Bắc, Trung, Nam; chỉ tiêu khai thác; một số giải pháp, chính sách nhằm phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 639/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy hoạch đội tàu vận tải thủy nội địa đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Nguồn: Trang TTĐT Bộ GTVT.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort