Ban hành Văn bản hợp nhất quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

        Ngày 28/12, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký xác thực Văn bản hợp nhất  số 13/VBHN-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. Theo đó, Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải  hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

        Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức,  cá nhân nước ngoài có liên quan đến vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. Chi tiết Văn bản hợp nhất xem tại đây.

Ban QLSHLXCGĐB.

 

gia binh nong lanh gia re cua son ha dang duoc ua chuong khi ket hop voi bo san pham tui deo cheo nam va du an can ho central premium deu duoc su dung dich vu seo cua idichvuseo nhu noi that hoa phat va dau dua luong quoi

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort