Thông tin báo chí về việc khai trương dịch vụ công trực tuyến tham gia cơ chế "1 cửa" QG và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đường thủy nội địa

      Từ ngày 16/12/2015, Bộ Giao thông vận tải chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia cho các thủ tục tàu biển Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh cảng thủy nội địa; cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy nội địa và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi giải quyết của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
 

Bộ Giao thông vận tải

THÔNG TIN BÁO CHÍ
Về việc khai trương dịch vụ công trực tuyến tham gia cơ chế một cửa
quốc gia và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đường thủy nội địa

      Thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia,  Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tham gia cơ chế một cửa quốc gia thuộc các lĩnh vực Hàng hải, Đăng kiểm, Đường bộ và Đường thủy nội địa.

     Bộ Giao thông vận tải đã chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia cho các thủ tục tàu biển  xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại 5 Cảng vụ Hàng hải: TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng và các thủ tục cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện nhập khẩu.

     Kết quả sau 6 tháng triển khai cơ chế một cửa quốc gia, đối với các thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại 5 Cảng vụ Hàng hải: TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, từ ngày 06/5 đến 30/10/2015 đã có 10.002 hồ sơ điện tử được phê duyệt thành công  trên hệ thống  một cửa quốc gia trong tổng số 14.963 hồ sơ thực tế giải quyết (chiếm khoảng 67%); Đối với các thủ tục cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện nhập khẩu: Từ ngày 1/9/2015 đã chính thức thực hiện hoàn toàn qua mạng thay hồ sơ giấy, từ ngày 25/5 đến ngày 30/11/2015  đã có gần 11.000 giấy chứng nhận được cấp qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thực hiện công khai minh bạch thông tin, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

     Từ ngày 16/12/2015, Bộ Giao thông vận tải chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia cho các thủ tục tàu biển Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh cảng thủy nội địa; cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy nội địa và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi giải quyết của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort