Về việc tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

Thực hiện Kế hoạch số 07/KHPH ngày 25/02/2016 giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang về việc phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe và người điều hành vận tải. Ngày 12/8/2016; Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Sơn ký ban hành Công văn số 2176/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe nhằm giúp cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe am hiểu hơn về nghiệp vụ kinh doanh vận tải cũng như chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn... Dự kiến lớp taajo huấn sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2016. Ngày và địa điểm sẽ được thông báo cụ thể sau. Yên cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện và bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tham gia học tập nghiêm túc và đầy đủ./.

Tạ Hòa - Văn phòng Sở

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort