Phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Ngày 10/3/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quyết định nêu rõ:

- Vận tải khách công cộng bằng xe buýt phải đảm bảo đồng bộ giữa mạng lưới tuyến với mạng lưới giao thông của địa phương; các tuyến xe buýt kết nối được với nhau và với các phương thức vận tải khách khác trong và ngoài đô thị; đảm bảo phục vụ dễ dàng thuận tiện cho đi lại của nhân dân;
- Phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt theo nguyên tắc cung cấp dẫn đầu, nhằm khuyến khích nhân dân đi lại bằng phương tiện công cộng, tạo ra cơ cấu giao thông hợp lý;
- Phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt làm khâu trung tâm để xây
dựng một hệ thống vận tải khách hoàn chỉnh, mang tính hiện đại và đồng bộ; phát huy lợi thế so với phương tiện giao thông cá nhân, từng bước thích ứng với sự phát triển giao thông vận tải của địa phương và của cả nước.
Mục tiêu phát triển
- Phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2015 đảm bảo vận chuyển được 30%, năm 2020 đảm bảo vận chuyển được 40% nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực đô thị, khu công nghiệp;
- Xây dựng mạng lưới tuyến xe buýt hợp lý từ trung tâm thành phố Bắc Giang đến trung tâm các huyện; giữa trung tâm các huyện với nhau và kết nối giữ tỉnh với các tỉnh lân cận;
- Sử dụng chủng loại phương tiện, trọng tải theo đúng tiêu chuẩn của quy
định về vận tải khách công cộng; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân (kể cả đối với người tàn tật), tạo sự văn minh, lịch sự cho hành khách đi xe và góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.
Quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020
Quy hoạch các tuyến xe buýt

Quy hoạch số lượng xe buýt

Quy hoạch các điểm đầu, cuối tuyến và bãi đỗ xe, trạm dừng xe

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Tạ Hòa – Văn phòng Sở (TH)

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort