Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2016

Ngày 08/9/2016 Sở Giao thông vận tải Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 71/KH-SGTVT tổ chức ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2016 với mục đích:

Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bỏa vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật nâng cao sự hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân trong chấp hành pháp luật.

Yêu cầu:

Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng, có hiệu quả tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban đơn vị thuộc Sở'

Tổ chức Ngày pháp luật phải đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng phòng, ban đơn vị

Các phòng, ban đơn vị phải tích cực, chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp để triển khai tổ chức tại phòng, ban đơn vị mình...

Với chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...

Tạ Hòa - Văn phòng Sở.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort