Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của Sở GTVT

Ngày 20/9/2016; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bùi Thế Sơn ký ban hành Kế hoạch số 78/KH-SGTVT về việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Giao thông vận tải. Mục đích của Kế hoạch nêu rõ:

Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống giao thông một cách đồng bộ, hiện đại theo các hướng tuyến, gồm cả mạng lưới giao thông đối ngoại (hệ thống đường cao tốc, quốc lộ) và hệ thống các tuyến trục ngang của tỉnh, kết nối các khu vực trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Ưu tiên xây dựng hệ thống đường tỉnh tạo động lực phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản cứng hóa các tuyến đường tỉnh, tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn đạt trên 80%. Coi trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông hiện có.

          Phát triển vận tải theo hướng hiện đại, chất lượng cao với chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng; khuyến khích ứng dụng công nghệ vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương thức và logistics. Kết hợp phát triển từng bước vững chắc với những bước đột phá đi thẳng vào hiện đại, tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải, giữa các huyện trong tỉnh, tỉnh Bắc Giang với các tỉnh trong khu vực.

          Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, thẩm định dự án, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy; công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái, đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông, thu chi ngân sách, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các đơn vị sự nghiệp trong ngành tăng trưởng ổn định, bền vững, đời sống công chức, viên chức, người lao động trong ngành ngày được nâng cao. Mặt khác Kế hoạch chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm là:

Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông vận tải tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công nhanh, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, tuổi thọ các tuyến đường. Quản lý tốt hành lang an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chỉ đạo phát triển Giao thông nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp trong ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động phong trào, đoàn thể; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Xây dựng các Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giai đoạn 2015-2020, gồm: "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo trì đường bộ" và "Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải đường bộ".

Tạ Hòa - Văn Phòng Sở

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort