Sinh hoạt Chi bộ của Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang

Thực hiện Chương trình sinh hoạt Chị bộ thường kỳ, chiều ngày 04/8/2017, Chi bộ Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 8. Mở đầu Chương trình đồng chí Bí thư Chi bộ thông tin, phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế với những sự kiện nổi bật trong tháng. Tiếp đến đồng chí đã phổ biến tới Chi Bộ quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ Tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tiếp theo, Đồng chí Phó bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Tới trình bày dự thảo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, chương trình, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2017. Tại cuộc họp, đã có 8 ý kiến của các đảng viên ở các tổ đảng tham gia đóng góp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, tình hình nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong tháng. Đồng thời các đồng chí cũng đã kiểm điểm các việc làm tốt theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm điểm Nghị quyết TW4, đối chiếu với 27 biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”. Kết quả không đồng chí nào vi phạm 27 biểu hiện nêu trên. Sau khi các đồng chí có ý kiến tham gia đóng góp vào bản dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Chi bộ đã kết luận và đưa ra những nhiệm vụ công tác cần tập trung trong tháng 8. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, Đồng chí Nguyễn Văn Tới đã thay mặt Chi ủy thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Chi ủy và thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Chi bộ khóa XI với sự tán thành 100% các đồng chí dự họp. Công tác kiểm tra giám sát do đồng chí Thân Minh Ước- Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng báo cáo trước Chi bộ về việc kết quả kiểm tra giám sát 02 đồng chí, đồng chí Lê Thị Hoa thuộc tổ đảng tổ Văn phòng và đồng chí Dương Hữu Cường thuộc tổ đảng Trung tâm và lấy ý kiến, thông qua kết luận đối với 02 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên, tại cuộc họp đã xét và đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú Trương Khắc Dũng thuộc tổ đảng Trung tâm sát hạch. Các đồng chí trong Chi bộ đã nhất trí 100% đề nghị kết nạp đồng chí Dũng.

Cũng tại buổi sinh hoạt Chi bộ,  đồng chí Trần Quang Vinh - Bí thư chi bộ đã phát thẻ Đảng viên cho 06 đồng chí ở các tổ đảng và ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của 06 đồng chí, đồng thời cũng căn dặn sáu đồng chí Đảng viên phải bảo quản và sử dụng thẻ đúng mục đích, đúng quy định của Đảng; quyết tâm phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Nguyễn Tới - Trường TCNGTVT.
 

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort