Thay thế,bổ sung biển báo hiệu đường bộ trên một số tuyến đường tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thay thế, bổ sung biển báo hiệu đường bộ trên tuyến đường địa phương phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ(QCVN 41:2016/BGTVT). Theo đó, kinh phí để thay thế, bổ sung biển báo hiệu đường bộ trên đường tỉnh lấy từ nguồn kinh phí đã được phân bổ (2 tỷ) theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 17.01.2017 của Chủ tịch UBND tỉnh nên việc thay thế đồng loạt chưa thể thực hiện trên các tuyến đường tỉnh. Với nguồn kinh phí đó, Sở GTVT đã chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Một số tuyến đường tỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ xuống cấp như: ĐT.298, ĐT.299 và ĐT.295 (Km54-Km70) được triển khai thay thế đồng bộ, các tuyến đường tỉnh còn lại chỉ thay thế những biển báo hiệu đường bộ đã xuống cấp. Các tuyến đường còn lại (bao gồm cả Quốc lộ ủy thác, đường huyện do Sở GTVT quản lý) chưa triển khai thực hiện thay thế đồng loạt theo Quy chuẩn mới sẽ tiến hành thay thế khi có dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa triển khai thực hiện. Biển báo dừng, đỗ đón trả khách không nằm trong kế hoạch thay thế trong năm nay, Sở GTVT sẽ tham mưu kế hoạch thay thế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ảnh minh họa

Dự kiến trong tháng 09/2017 các biển báo hiệu đường bộ nằm trong kế hoạch thay thế, bổ sung sẽ được triển khai lắp đặt./.

Nguyễn Hà - Phòng QLKCHTGT.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort