ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các ngành công nghiệp nói chung và hoạt động của ngành Giao thông vận tải nói riêng, nhất là công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Để đi tắt đón đầu trong việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ, Sở GTVT Bắc Giang là một trong những đơn vị đầu tiên trong việc phát triển và ứng dụng phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Giao diện bản đồ của trang chủ phần mềm

Phần mềm quản lý và điều hành kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được phát triển với giao diện thân thiện trên nền web nên dễ dàng truy cập và sử dụng. Phần mềm quản lý hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ thông tin về kết cấu hạ tầng đến hình ảnh hiện trạng của từng đối tượng cụ thể; cho phép thống kê, lưu trữ, quản lý các đối tượng của công trình đường bộ trên từng tuyến đường. 
 
Giao diện khi vào  một tuyến đường quản lý

Thông qua từng đối tượng quản lý trong phần mềm, bằng các thông tin của tuần đường, tuần kiểm và các đơn vị gửi về thông qua kênh báo cáo sự cố trên phần mềm các dữ liệu được cập nhật thường xuyên hiện trạng để có phương án đề xuất xử lý.

 
Giao diện khi vào đối tượng mặt đường trong phần mềm
 

Giao diện khi vào đối tượng cột Km, cột H trong phần mềm

    Để tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, người dân, tuần đường và tuần kiểm viên báo cáo sự cố về giao thông trên đường, phần mềm hỗ trợ thông chức năng báo cáo sự cố. Các sự cố kèm theo hình ảnh báo về, phần mềm sẽ thông báo đến quản trị viên để tổng hợp, báo cáo lên lãnh đạo xin ý kiến để xử lý kịp thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.


 
Giao diện sự cố về giao thông trên các tuyến được báo về phần mềm

Việc ứng dụng phần mềm trong giải quyết công việc chuyên môn là thành tựu lớn giúp giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý trước đây. Phần mềm  đã hỗ trợ tối đa các công tác quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Qua đó giúp cho việc tham mưu trong các công việc chuyên môn đạt hiệu quả./.

Nguyễn Hà - Phòng QLKCHTGT

 

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort