Ngừng hoạt động tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô