Bồi dưỡng năng lực dạy học tiếp cận năng lực thực hiện

Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều ngày 02/121/2017, Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng Năng lực dạy học tiếp cận năng lực thực hiện. Tiếp cận Năng lực thực hiện trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là xem xét các nhiệm vụ, công việc của nghề dạy học trong một chỉnh thể thống nhất của năng lực thực hiện, tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ để nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Theo kết quả nghiên cứu từ việc phân tích nghề theo phương pháp phát Triển một chương trình (Developing A curriculum) viết tắt DACUM cho thấy nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có 3 năng lực chính đó là: Năng lực sư phạm; năng lực chuyên môn nghề; năng lực xã hội. Trong năng lực sư phạm lại có 02 năng lực chính đó là: Năng lực dạy học; Năng lực giáo dục. Năng lực dạy học là một trong hai thành phần của năng lực sư phạm và được biểu hiện cụ thể qua 4 năng lực thành phần là: Năng lực thiết kế dạy học;  năng lực tiến hành dạy học; năng lực kiểm tra, đánh giá dạy học; năng lực quản lý dạy học. Tiếp cận năng lực thực hiện thông qua việc phân tích nghề, phân tích công việc theo phương pháp DACUM, hệ thống năng lực dạy học của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã được xác định rõ cả về cấu trúc, nội dung, thể hiện tính khoa học và thực tiễn cao.
Hệ thống năng lực dạy học của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là sự phản ảnh toàn bộ các nhiệm vụ, công việc dạy học hàng ngày của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong một hệ thống thống nhất, chặt chẽ, logic. Đây sẽ là cơ sở  quan trọng để giáo viên của nhà trường thiết kế, xây dựng nội dung bài giảng, hướng tới sự thực hiện thành thạo các công việc của nghề của  học sinh./.

Nguyễn Tuấn - Trường TCN GTVT

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort