Thanh tra Sở đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện Công văn số 5131/SGVT-VP ngày 22/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Ngày 24/11/2017, Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang đã có công văn số  90 /TTrS - VP hướng dẫn các Đội chuyên ngành, Văn phòng, cán bộ, công chức, nhân viên kiểm điểm, đánh giá xếp loại công chức và người lao động năm 2017;

Ngày 07/12/2017, Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên, đảng viên năm 2017. Chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Mạnh- Chánh Thanh tra: Bí thư Chi bộ đã quán triệt nguyên tắc đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên phải đảm bảo tính khách quan, thực chất, minh bạch, đúng người, đúng việc. Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp thực tế, sâu sắc đối với đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần cầu thị, giúp đỡ đồng nghiệp phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế của bản thân trong năm 2017, có biện pháp sửa chữa kịp thời trong năm 2018. Kết quả Hội nghị đã bỏ phiếu bầu để phân loại cán bộ, công chức, đảng viên theo đúng quy định./.

Thân Tuấn - Thanh tra GTVT.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort