Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 31/7/2012 Bộ GTVT ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2012 thay thế Quyết định số 15/2015/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

         Thông tư 29/2012/TT-BGTVT đã được điều chỉnh sửa đổi một số điều, khoản so với Quyết định số 15/2002/QĐ-BGTVT, sự khác nhau cơ bản giữa Thông tư 29 và Quyết định 15 là việc nghiệm thu xe cơ giới cải tạo trước đây do Sở GTVT thực hiện, nay được thực hiện tại các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở GTVT hoặc thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Việc cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo được thực hiện tại các Đơn vị đăng kiểm. Thông tư đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cải tạo phương tiện xe cơ giới./.

     Nguyễn Ngọc Thuật - Phòng QLVTCN.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort