Số liệu thống kê báo cáo

STT Ký hiệu VB Ngày File gắn
1 22/BC-SGTVT BH: 07/02/2018
HL: Ngay sau khi ký
Báo cáo kết quả duy trì áp dụng ISO9001:2008 tháng 01 năm 2018
2 106/KH-SGTVT BH: 14/12/2017
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008 của Sở GTVT
3 16/KH-SGTVT BH: 31/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước tỉnh BG năm 2018 của Sở GTVT
4 02/CTr-SGTVT BH: 18/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Chương trình công tác tháng 2 năm 2018
5 01/CTr-SGTVT BH: 11/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Chương trình công tác năm 2018
6 07/KH-SGTVT BH: 10/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình pháp luật năm 2018
7 06/KH-SGTVT BH: 10/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến GDPL năm 2018
8 02/KH-SGTVT BH: 05/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
9 01/KH-SGTVT BH: 05/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
10 97/KH-SGTVT BH: 27/10/2017
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »