Thông tin tổng hợp

Triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Căn cứ tình hình mưa bão ngày càng có những diễn biến phức tạp, để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh do thiên tai, bão lũ gây ra, ngày 09/4/2018 Sở...
Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Đề án: Phát triển hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đưa đón công nhân
Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Đề án: Phát triển hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đưa đón công nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020...
Sinh hoạt Chi bộ của Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang
Chiều ngày 7/5/2018, Chi bộ Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang tổ chức sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ tháng 4, đưa ra chương trình công tác tháng 5. Đồng chí Trần Quang Vinh- Bí thư Chi bộ - Hiệu...
Phụ cấp trách nhiệm kế toán tại các đơn vị kế toán
Ngày 27 tháng 3 năm 2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT- BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong...
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành GTVT
Ngày 29/03/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải. Thông tư gồm 08 chương, 37 điều và 09 biểu mẫu hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành...
Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

Phần 1: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cứng hoá các tuyến đường giao thông nông thôn năm 2018

Theo kế hoạch điều chỉnh hỗ trợ xi măng cứng hoá các tuyến đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh, năm 2018 các huyện được hỗ trợ xi măng để cứng hoá 906,60km...

Chi bộ Bến xe khách Bắc Giang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng...

Khí thải từ động cơ Diesel có thể làm cho chúng ta bị ho và thở gấp

Khí thải từ động cơ Diesel có thể có một tác động tiêu cực đến dây t

Pages

Subscribe to Thông tin tổng hợp