Thông tin tổng hợp

Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và hiện trường một số công trình
Sở Giao thông vận tải Bắc Giang là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở GTVt đã thành lập Tổ kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do đồng chi Phó Giám đốc Sở làm tổ...
Kết nối thông tin để minh bạch hóa công tác đăng kiểm
Thời gian qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam luôn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hệ thống, nâng hiệu quả giám sát chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường phương tiện. Trước cuộc cách mạng 4.0, ngành Đăng kiểm xác định...
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cho đào tạo nghề lái xe ô tô
Trong thời gian gần đây, nhu cầu học lái xe ô tô của người dân tăng cao, để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu học nghề lái xe ô tô, Phòng Đào tạo - Trường trung cấp nghề GTVT Bắc Giang đã xây dựng phương án ...
Giành kết quả cao trong công tác 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Trong 06 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang đã tham mưu triển khai kịp thời các nội dung theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. ..
Kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng
Ngày 05/6/2018, Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang chủ trì, cùng tổ kiểm tra quản lý chất lượng các công trình giao thông tổ chức kiểm tra gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình (đoạn Vôi – Bến Tuần và đoạn hoàn...
17 thay đổi từ ngày 1.7.2018 cán bộ công chức nên biết
Tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng; Áp dụng chung cho cán bộ, công chức, viên chức...

Pages

Subscribe to Thông tin tổng hợp