Giao thông đường bộ

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của Sở GTVT
Ngày 20/9/2016; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bùi Thế Sơn ký ban hành Kế hoạch số 78/KH-SGTVT về việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Giao thông vận tải...
Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2016
Ngày 08/9/2016 Sở Giao thông vận tải Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 71/KH-SGTVT tổ chức ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2016
Kế hoạch tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin
Ngày 08 tháng 9 năm 2016, Sở Giao thông vận tải Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 72/KH-SGTVT về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin
Kế hoạch tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước
Ngày 10/6/2016; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Sơn ký ban hành Kế hoạch số 43/KH-SGTVT về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Giao thông vận tải. Với mục đích:
Tình hình tai nạn giao thông 5 năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (2011-2015)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 335/CV-UBATGTQG ngày 19/8/2015 của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc tổng kết 5 năm công tác ĐBTTATGT và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp...
Đính chính Thông tư 46 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ
Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 3929/QĐ-BGTVT đính chính Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ trưởng GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường...
Thông tư Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Ngày 20/10/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Điều chỉnh, bổ sung QĐ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh ĐB toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2030
Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...
Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe công
Ngày 04/8/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước...
Kế hoạch về việc đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Sở Giao thông vận tải
Ngày 27/10/2014; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bùi Thế Sơn ký ban hành Kế hoạch số 74/KH-SGTVT về việc đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Sở Giao thông vận tải.

Pages

Subscribe to Giao thông đường bộ
escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort