Quản lý giao thông

Kiểm tra, nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm loại 1 thuộc công trình “Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước đảm bảo giao thông trên các tuyến...
Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-SKHĐT ngày 17/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình...
Năm 2019 các huyện đăng ký thực hiện cứng hóa đường trục thôn
Năm 2019 các huyện đăng ký thực hiện cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn theo hỗ trợ tại Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 và Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với khối lượng...
Tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình “Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.299B đoạn Km3+427-Km4+132, xây rãnh dọc Km0+490-Km0+690”
Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình “Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.299B đoạn Km3+427-Km4+132, xây rãnh dọc Km0+490-Km0+690” giữa Sở GTVT Bắc Giang và Công ty TNHH Thương mại xây dựng Nam Á. Ngày 09/11/2018 Đại diện Phòng Quản lý KCHTGT-Sở...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND
gày 01/11/2018, đồng chí Lại Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh năm 2018 tại huyện Lục Nam, tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Văn phòng...
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình đoạn Km78-Km83 và hạng mục kè mái taluy thuộc công trình “Sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn Km72 - Km83, Quốc lộ 37, tỉnh Bắc Giang”...
Sửa quy định về thẩm tra an toàn giao thông đường bộ
Ngày 19/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010...
Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh năm 2018 tại huyện Tân Yên
Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2018, sáng ngày 02/10, đồng chí Bùi Thế Sơn - Giám đốc Sở GTVT đã cùng với Lãnh đạo huyện Tân Yên và đại diện các phòng chuyên môn liên quan đi kiểm tra hiện trường cứng hóa các tuyến đường trục thôn, đường...
Thi công xây dựng công trình sửa chữa cải tạo nền, mặt đường
Thi công xây dựng công trình “Sửa chữa cải tạo nền, mặt đường đoạn Km0-Km1+020 ĐT.295, tỉnh Bắc Giang”...
Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng và bổ sung kinh phí
Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng và bổ sung kinh phí hỗ trợ thêm (ngoài hỗ trợ xi măng) để thực hiện cứng hóa, cạp mở rộng các tuyến đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm...
Phát hiện các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, kiểm tra, phát hiện các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các vi phạm công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông được...

Pages

Subscribe to Quản lý giao thông
escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort