Quản lý giao thông

Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh năm 2018 tại huyện Tân Yên
Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2018, sáng ngày 02/10, đồng chí Bùi Thế Sơn - Giám đốc Sở GTVT đã cùng với Lãnh đạo huyện Tân Yên và đại diện các phòng chuyên môn liên quan đi kiểm tra hiện trường cứng hóa các tuyến đường trục thôn, đường...
Thi công xây dựng công trình sửa chữa cải tạo nền, mặt đường
Thi công xây dựng công trình “Sửa chữa cải tạo nền, mặt đường đoạn Km0-Km1+020 ĐT.295, tỉnh Bắc Giang”...
Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng và bổ sung kinh phí
Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng và bổ sung kinh phí hỗ trợ thêm (ngoài hỗ trợ xi măng) để thực hiện cứng hóa, cạp mở rộng các tuyến đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm...
Phát hiện các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, kiểm tra, phát hiện các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các vi phạm công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông được...
Bố trí kinh phí hỗ trợ đường liên thôn và đường nội đồng trên địa bàn
Ngày 11/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường...
Sở Giao thông vận tải Bắc Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đâu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày 06/7/2018, Sở Giao thông vận tải long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thế Sơn – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy –...
Trong 6 tháng đầu năm 2018 của các huyện chưa đạt kế hoạch đề ra
Theo đăng ký, năm 2018 các huyện cứng hóa 906,60 km với khối lượng xi măng hỗ trợ thực hiện là 213.710 tấn. Trong đó kế hoạch cứng hóa 6 tháng đầu năm 2018 là 295,02km với khối lượng xi măng 71.050 tấn...
Thực hiện đấu thầu qua mạng gói thầu: Sửa chữa nền, mặt đường ĐT 299B đoạn Km3+427-Km4+132, xây rãnh dọc Km0+490-Km0+690
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-SKHĐT ngày 22/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nền, mặt đường ĐT 299B đoạn Km3+427-Km4+132, xây...
Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và hiện trường một số công trình
Sở Giao thông vận tải Bắc Giang là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở GTVt đã thành lập Tổ kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do đồng chi Phó Giám đốc Sở làm tổ...
Kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng
Ngày 05/6/2018, Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang chủ trì, cùng tổ kiểm tra quản lý chất lượng các công trình giao thông tổ chức kiểm tra gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình (đoạn Vôi – Bến Tuần và đoạn hoàn...

Pages

Subscribe to Quản lý giao thông
escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort