Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ, CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/12/2018
Ngày 17/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018. Theo đó, mức đóng, mức hỗ trợ bảo hiểm y tế hàng tháng từ ngân sách...
Bài tuyên truyền việc chấp hành luật an toàn giao thông
Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kì lúc nào. Mỗi ngày trôi qua có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông? Tai nạn giao thông không loại trừ ai. Những người tham gia giao thông...
Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập Bắc Giang thành công ty cổ phần
Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập Bắc Giang thành công ty cổ phần. Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang thành công ty cổ phần.
Bến xe khách Bắc Giang Tổ chức Ngày pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-SGTVT ngày 18/9/2018 của Sở GTVT về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Bến xe khách Bắc Giang tổ chức tuần cao điểm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 06/11/...
Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động
Theo Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động như sau: “Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau
Sửa quy định về thẩm tra an toàn giao thông đường bộ
Ngày 19/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010...
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ngày 30/7/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 017/2016 của Chính phủ
Ngày 08/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 138/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 017/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe với...
Thời hạn Biệt phái công chức không quá 3 năm
Thời hạn biệt phái công chức không quá 3 năm. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù, thời hạn biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Công chức được cử biệt phái vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái...
Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ...

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật
escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort