Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng và bổ sung kinh phí
Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng và bổ sung kinh phí hỗ trợ thêm (ngoài hỗ trợ xi măng) để thực hiện cứng hóa, cạp mở rộng các tuyến đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm...
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng
Ngày 12/7/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP. Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng có hiệu lực từ ngày 27/8...
Thi lấy giấy phép lái xe ô tô số tự động
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các Sở GTVT chuẩn bị đào tạo, cấp giấy phép lái xe số tự động hạng B1 từ ngày 01/01/2016 Các Sở GTVT chỉ đạo các trung tâm sát hạch lái xe tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cho...
Bố trí kinh phí hỗ trợ đường liên thôn và đường nội đồng trên địa bàn
Ngày 11/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường...
Quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức
Ngày 30 tháng 3 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2018/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ...
17 thay đổi từ ngày 1.7.2018 cán bộ công chức nên biết
Tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng; Áp dụng chung cho cán bộ, công chức, viên chức...
Quy định mới trong lĩnh vực tham gia hoạt động đấu thầu
Ngày 26/4/2018 Bộ Kế hoạch Đầu tư có Công văn số 2683 hướng dẫn quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch Đầu tư...
Triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Căn cứ tình hình mưa bão ngày càng có những diễn biến phức tạp, để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh do thiên tai, bão lũ gây ra, ngày 09/4/2018 Sở...
Phụ cấp trách nhiệm kế toán tại các đơn vị kế toán
Ngày 27 tháng 3 năm 2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT- BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong...
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành GTVT
Ngày 29/03/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải. Thông tư gồm 08 chương, 37 điều và 09 biểu mẫu hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành...

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật