Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

Hiệp hội vận tải ô tô tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại Trạm dừng nghỉ Song Khê, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang họp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã được đồng chí Đỗ Thị Lan – Phó Giám đốc Sở GTVT đến dự...

Tuyên truyền Bộ Luật dân sự 2015 trên địa bàn tỉnh bắc Giang

Trong xu thế hiện nay, khi bên cạnh BLDS đã và đang tồn tại ngày càng nhiều các đạo luật điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động đặc thù như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật hôn nhân và gia...

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 4/8/2017 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định này có...

Phổ biến các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ngày 30/11/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2466/SXD-KT&VLXD v

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước

Ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ Kế...

Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch ...

Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt...

Bến xe khách Bắc Giang triển khai tuyền truyền Ngày pháp luật 2017

Ngày 07/11/2017 tại hội trường Bến xe khách Bắc Giang Lãnh đạo Bến phối hợp với Ban chấp hành công đoàn tổ chức tuyên truyền về Ngày Pháp luật trong cán bộ, CNVC và người lao động trong đơn vị...

Đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự các đơn vị sự nghiệp công lập...

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »