Dự án đầu tư

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình đoạn Km78-Km83 và hạng mục kè mái taluy thuộc công trình “Sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn Km72 - Km83, Quốc lộ 37, tỉnh Bắc Giang”...
Bán đấu giá tài sản thanh lý của Nhà nước
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-STC ngày 14/5/2018 của Sở Tài chính Bắc Giang Quyết định về việc thanh lý phương tiện vận tải phà Đồng Việt. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang là đơn vị tổ...
Thực hiện đấu thầu qua mạng gói thầu: Sửa chữa nền, mặt đường ĐT 299B đoạn Km3+427-Km4+132, xây rãnh dọc Km0+490-Km0+690
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-SKHĐT ngày 22/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nền, mặt đường ĐT 299B đoạn Km3+427-Km4+132, xây...
Khảo sát, thiết kế BVTC-DT công trình trên Quốc lộ 37, tỉnh Bắc Giang
Thực hiện Quyết định số 1306/QĐ-TCĐBVN ngày 10/4/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước thiết kế bản vẽ thi công công trình...
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của Nhà nước
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của Nhà nước...
Quy định mới trong lĩnh vực tham gia hoạt động đấu thầu
Ngày 26/4/2018 Bộ Kế hoạch Đầu tư có Công văn số 2683 hướng dẫn quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch Đầu tư...
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.17, QL.31, QL.37 và QL.279 thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang năm 2018-...
Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TCĐBVN ngày 29/3/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.17, QL.31, QL.37 và QL.279 thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang năm 2018-2020 ...
Tích cực về đích các dự án sửa chữa định kỳ năm 2017

Thời điểm cuối năm là thời điểm các dự án sửa chữa định kỳ về đích để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong tháng 11 Sở GTVT Bắc Giang tích cực kiểm tra tiến độ các dự án sửa chữa định kỳ...

Kiểm tra chất lương công trình trong quá trình thi công

Ngày 03/11/2017, Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang chủ trì, cùng tổ kiểm tra chất lượng các công trình giao thông tổ chức kiểm tra công trình trong quá trình thi công...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 1 năm 2017

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 1 năm 2017

Pages

Subscribe to Dự án đầu tư
escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort