Học tập làm việt theo tấm gương đạo đức HCM

Quán triệt Nghị Quyết Hội nghị TW4, Khóa XII và chuyên đề tại Trường Trung cấp nghề GTVT
Chiều 15/3/2017 Chi ủy Trường TCNGTVT Bắc Giang phối hợp với Công đoàn đã tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị TW4, Khóa XII...
Đoàn thanh niên Sở GTVT tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phòng trào thanh niên năm 2015, ngày 20/01/2016 Đoàn thanh niên Sở GTVT Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.
Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Thực hiện chương trình công tác của Đảng uỷ, ngày 08/01/2016, Đảng bộ Sở GTVT long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016...
Bắc Giang: Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là sự thể hiện lòng biết ơn, là sự nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn tư tưởng đạo đức mà Bác để lại, đồng thời giúp cho mỗi người có được cơ hội rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện nhân cách,...
Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phát triển KT-XH
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng về kế hoạch mở đại hội đại biểu đảng bộ các cấp chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, từ ngày 6 đến 14-1-1982, tại thị xã Bắc Giang, Đảng bộ tỉnh tiến hành Đại hội...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã cụ thể hóa thành những nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả tạo động lực...
Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải
Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc; Chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Bắc Giang đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày 15-9, Tỉnh uỷ Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả...
Hướng dẫn bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; ngày 25/11/2011 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW về việc bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,...

Pages

Subscribe to Học tập làm việt theo tấm gương đạo đức HCM
escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort