Thanh tra giao thông

Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ
Ngày 03/8/2018, Sở GTVT Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 77/KH-SGTVT về mở đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lập lại trật tự an toàn giao thông...
Phát hiện các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, kiểm tra, phát hiện các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các vi phạm công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông được...
Thanh tra GTVT hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm
Tháng 7/2018, Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang đã kết thúc thanh tra trực tiếp việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Lương Hà....
Sở Giao thông vận tải Bắc Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đâu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày 06/7/2018, Sở Giao thông vận tải long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thế Sơn – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy –...
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đưa hoạt động vận tải đưa đón công nhân trên địa bàn tinh
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-SGTVT ngày 21/5/2018 của Sở GTVT Bắc Giang kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý xe đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp Vân trung, Đình Trám, Quang Châu (Việt Yên)...
Giành kết quả cao trong công tác 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Trong 06 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang đã tham mưu triển khai kịp thời các nội dung theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. ..
Kiểm tra, xử lý vi phạm xe đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám
Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng xe đưa đón công nhân, Sở GTVT Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm xe đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám (Việt Yên)...
Thanh tra GTVT tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo ATGT
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SGTVT ngày 04/5/2018 của Sở GTVT Bắc Giang về việc “Quản lý hoạt động của xe đưa đón công nhân trên địa bàn tỉnh”...
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành GTVT
Ngày 29/03/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải. Thông tư gồm 08 chương, 37 điều và 09 biểu mẫu hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành...

Pages

Subscribe to Thanh tra giao thông