Quản lý vận tải

Tập huấn nghiệp vụ vận tải
Thực hiện Chương trình công tác của Sở GTVT, ngày 30/10/2014 tại Khu Hội nghị tỉnh Sở GTVT Bắc Giang phối hợp với Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn khóa II/2014 về nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông...
Quy định mới đối với thùng xe của xe tải tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2014 Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ...
Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT quy định về tổ chức và quản lý họat động vận tải bằng xe ô tô

Ngày 21/10/2009 Chính phủ đã ban hành  Nghị định số

Pages

Subscribe to Quản lý vận tải