Quản lý vận tải

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 4/8/2017 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định này có...

Đại hội Chi bộ Văn phòng III – Nhiệm kỳ 2017-2020

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở GTVT, ngày 11/8/2017, Chi bộ Văn phòng III đã tiến hành Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2020 ...

Pages

Subscribe to Quản lý vận tải