Quản lý vận tải

Tuyên truyền quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thực hiện công văn số 2390/SGTVT- PCAT ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc tuyên truyền quy định về đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định 86/2014/NĐ- CP...

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 29/10/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 29/10/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Phê duyệt quy hoạch bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2030

Ngày 29/10/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc phê duyệt  Quy hoạch bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

Ngày 22/6/2017, Sở Giao thông vận tải Bắc Giang phối hợp Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của các đơn vị...

Đối thoại với doanh nghiệp về công tác cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ

áng ngày 19/6/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã có buổi đối thoại với doanh nghiệp vận tải về công tác cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ...

Bến xe khách Bắc Giang đảm bảo trật tự ATGT phục vụ kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SGTVT ngày 22/5/2017 của Sở GTVT Bắc Giang về việc đảm bảo trật tự ATGT phục vụ kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017...

Pages

Subscribe to Quản lý vận tải