Quản lý vận tải

Khẩn trương hoàn thiện Dự án thí điểm hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT
Khẩn trương hoàn thiện Dự án thí điểm hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tại cuộc họp nghe Công ty cổ phần FPT và các cơ quan liên quan báo cáo về kết quả thực hiện Dự án thí điểm hệ thống...
Đăng ký khai thác tuyến thành công
Ngày 19/9/2016; Phó Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang Nguyễn Văn Sơn ký Thông báo số 81/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công.
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Ngày 12/9/2016; Phó Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang Nguyễn Văn Sơn ký Thông báo số 80/TB-SGTVT về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô của HTX vận tải thương mại Nội Thành.
Quyết định về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến buýt (Số hiệu tuyến 210)
Ngày 25/8/2016; Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Sơn ký ban hành Quyết định số 651/QĐ-SGTVT về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến buýt (Số hiệu tuyến 210)...
Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện GTVT
Với nhiệm vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, Trung tâm Kiểm định, kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công...
Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày 22/7/2016; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...
Hướng dẫn các đơn vị taxi đăng ký bổ sung địa điểm hoạt động
Ngày 23/8/2016; Sở Giao thông vận tải Bắc Giang ban hành Công văn số 2281/SGTVT-QLVT.PT...
Phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Ngày 10/3/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Quan điểm phát triển
Ngày 14/3/2012; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 29/10/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Pages