STT Tiêu đề File gắn
1 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
2 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Microsoft Office document icon 25.doc
3 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương Microsoft Office document icon 26.doc
4 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương Microsoft Office document icon 27.doc
5 Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương Microsoft Office document icon 28.doc
6 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương) Microsoft Office document icon 29.doc
7 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa ...
8 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương (đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)
9 Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Microsoft Office document icon 1.doc
10 Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Microsoft Office document icon 2.doc
11 Thẩm định Thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán công trình Microsoft Office document icon 3.doc
12 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (Tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang)
13 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (Ngoài Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang)
14 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.
15 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. Microsoft Office document icon MẪU phụ lục 4.doc
16 Thủ tục nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Microsoft Office document icon MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI CẢI TẠO.5.doc
17 Cấp giấy phép xe tập lái. Microsoft Office document icon PHỤ LỤC.1.doc
18 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng Microsoft Office document icon Phụ lục 13.14.6.DK_.doc
19 Lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương. Microsoft Office document icon 32.doc
20 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác Microsoft Office document icon 1.doc
21 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác Microsoft Office document icon 2.doc
22 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Microsoft Office document icon 3.doc
23 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Microsoft Office document icon 4.doc
24 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Microsoft Office document icon 5.doc
25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Microsoft Office document icon 6.doc
26 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Microsoft Office document icon 7.doc
27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hỏng Microsoft Office document icon 8.doc
28 Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa. Microsoft Office document icon 9.doc
29 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương Microsoft Office document icon 10.doc
30 Công bố cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Microsoft Office document icon 11.doc

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort