Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
1 Lấy ý kiến dự thảo Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải Bộ GTVT BD:21/11/2018
KT:30/11/2018
Xin ký kiến
2 Xin ý kiến nội dung dự thảo quy định cụ thể về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sở GTVT BD:31/7/2018
KT:06/8/2018
Xin ký kiến
3 Xin ý kiến dự thảo sửa đổi một số điều trong Quyết định 91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 UBND tỉnh Bắc Giang BD:22/6/2018
KT:30/6/2018
Xin ký kiến
4 Tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch tuyên truyền CCHC UBND tỉnh Bắc Giang BD:09/4/2018
KT:13/4/2018
Xin ký kiến
5 Tham gia ý kiến Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang BD:05/4/2018
KT:16/4/2018
Xin ký kiến
6 Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 UBND tỉnh Bắc Giang BD:12/4/2018
KT:22/4/2018
Xin ký kiến
7 Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi bổ sung QĐ/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh UBND tỉnh Bắc Giang BD:28/3/2018
KT:06/4/2018
Xin ký kiến
8 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang BD:10/4/2018
KT:17/4/2018
Xin ký kiến
9 Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư Quy định tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi Bộ Tài chính BD:12/3/2018
KT:25/3/2018
Xin ký kiến
10 Góp ý dự thảo quyết định ban hành mã định danh cho các CQNN trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Bắc Giang BD:04/01/2018
KT:09/01/2018
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort