Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
1 Xin ý kiến nội dung dự thảo quy định cụ thể về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sở GTVT BD:31/7/2018
KT:06/8/2018
Xin ký kiến
2 Xin ý kiến dự thảo sửa đổi một số điều trong Quyết định 91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 UBND tỉnh Bắc Giang BD:22/6/2018
KT:30/6/2018
Xin ký kiến
3 Tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch tuyên truyền CCHC UBND tỉnh Bắc Giang BD:09/4/2018
KT:13/4/2018
Xin ký kiến
4 Tham gia ý kiến Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang BD:05/4/2018
KT:16/4/2018
Xin ký kiến
5 Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 UBND tỉnh Bắc Giang BD:12/4/2018
KT:22/4/2018
Xin ký kiến
6 Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi bổ sung QĐ/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh UBND tỉnh Bắc Giang BD:28/3/2018
KT:06/4/2018
Xin ký kiến
7 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang BD:10/4/2018
KT:17/4/2018
Xin ký kiến
8 Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư Quy định tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi Bộ Tài chính BD:12/3/2018
KT:25/3/2018
Xin ký kiến
9 Góp ý dự thảo quyết định ban hành mã định danh cho các CQNN trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Bắc Giang BD:04/01/2018
KT:09/01/2018
Xin ký kiến
10 Đóng góp ý kiến dự thảo quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến cử tri Sở GTVT BD:28/12/2017
KT:05/10/2018
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort