Bạn đang ở đây

Nhà

Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
1 Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ Bộ GTVT BD:05/09/2017
KT:05/10/2017
Xin ký kiến
2 Mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT (lần 2) Bộ GTVT BD:05/9/2017
KT:05/10/2017
Xin ký kiến
3 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về cấu trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS) Bộ GTVT BD:31/08/2017
KT:31/09/2017
Xin ký kiến
4 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không Bộ GTVT BD:25/08/2017
KT:25/10/2017
Xin ký kiến
5 Mời góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nội thất xe ô tô Bộ GTVT BD:21/08/2017
KT:30/9/2017
Xin ký kiến
6 Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chí xác định và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt Bộ GTVT BD:21/08/2017
KT:21/10/2017
Xin ký kiến
7 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa Bộ GTVT BD:17/08/2017
KT:17/10/2017
Xin ký kiến
8 Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT Bộ GTVT BD:12/08/2017
KT:12/10/2017
Xin ký kiến
9 Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển Bộ GTVT BD:01/08/2017
KT:31/08/2017
Xin ký kiến
10 Mời góp ý Dự thảo Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam Bộ GTVT BD:27/07/2017
KT:27/09/2017
Xin ký kiến

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »