Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
11 Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư Quy định tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi Bộ Tài chính BD:12/3/2018
KT:25/3/2018
Xin ký kiến
12 Góp ý dự thảo quyết định ban hành mã định danh cho các CQNN trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Bắc Giang BD:04/01/2018
KT:09/01/2018
Xin ký kiến
13 Đóng góp ý kiến dự thảo quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến cử tri Sở GTVT BD:28/12/2017
KT:05/10/2018
Xin ký kiến
14 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối ray với đường sắt quốc gia Bộ GTVT BD:10/11/2017
KT:10/01/2018
Xin ký kiến
15 Mời góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô Bộ GTVT BD:07/11/2017
KT:07/01/2018
Xin ký kiến
16 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển Bộ GTVT BD:01/10/2017
KT:01/12/2017
Xin ký kiến
17 Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doạnh do Bộ Giao thông vận tải quản lý Bộ GTVT BD:01/10/2017
KT:01/12/2017
Xin ký kiến
18 Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT Bộ GTVT BD:05/10/2017
KT:05/12/2017
Xin ký kiến
19 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Bộ GTVT BD:04/10/2017
KT:04/12/2017
Xin ký kiến
20 Mời góp ý dự thảo Nghị định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Bộ GTVT BD:03/10/2017
KT:03/11/2017
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort