Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
21 Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GTVT Bộ GTVT BD:20/09/2017
KT:20/10/2017
Xin ký kiến
22 Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT trong lĩnh vực đường bộ Bộ GTVT BD:20/09/2017
KT:19/10/2017
Xin ký kiến
23 Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ Bộ GTVT BD:05/09/2017
KT:05/10/2017
Xin ký kiến
24 Mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT (lần 2) Bộ GTVT BD:05/9/2017
KT:05/10/2017
Xin ký kiến
25 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về cấu trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS) Bộ GTVT BD:31/08/2017
KT:31/09/2017
Xin ký kiến
26 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không Bộ GTVT BD:25/08/2017
KT:25/10/2017
Xin ký kiến
27 Mời góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nội thất xe ô tô Bộ GTVT BD:21/08/2017
KT:30/9/2017
Xin ký kiến
28 Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chí xác định và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt Bộ GTVT BD:21/08/2017
KT:21/10/2017
Xin ký kiến
29 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa Bộ GTVT BD:17/08/2017
KT:17/10/2017
Xin ký kiến
30 Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT Bộ GTVT BD:12/08/2017
KT:12/10/2017
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort