Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
21 Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước Bộ GTVT BD:03/10/2017
KT:03/11/2017
Xin ký kiến
22 Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định kiểm định, giám định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển Bộ GTVT BD:03/10/2017
KT:03/11/2017
Xin ký kiến
23 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra tàu biển Bộ GTVT BD:29/09/2017
KT:29/11/2017
Xin ký kiến
24 Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GTVT Bộ GTVT BD:20/09/2017
KT:20/10/2017
Xin ký kiến
25 Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT trong lĩnh vực đường bộ Bộ GTVT BD:20/09/2017
KT:19/10/2017
Xin ký kiến
26 Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ Bộ GTVT BD:05/09/2017
KT:05/10/2017
Xin ký kiến
27 Mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT (lần 2) Bộ GTVT BD:05/9/2017
KT:05/10/2017
Xin ký kiến
28 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về cấu trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS) Bộ GTVT BD:31/08/2017
KT:31/09/2017
Xin ký kiến
29 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không Bộ GTVT BD:25/08/2017
KT:25/10/2017
Xin ký kiến
30 Mời góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nội thất xe ô tô Bộ GTVT BD:21/08/2017
KT:30/9/2017
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort