Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
31 Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển Bộ GTVT BD:01/08/2017
KT:31/08/2017
Xin ký kiến
32 Mời góp ý Dự thảo Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam Bộ GTVT BD:27/07/2017
KT:27/09/2017
Xin ký kiến
33 Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Bộ GTVT BD:26/07/2017
KT:31/08/2017
Xin ký kiến
34 Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa Bộ GTVT BD:24/07/2017
KT:24/09/2017
Xin ký kiến
35 Mời góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam Bộ GTVT BD:19/07/2017
KT:31/08/2017
Xin ký kiến
36 Dự thảo quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thi hành công vụ Sở GTVT BD:26/05/2017
KT:02/6/2017
Xin ký kiến
37 Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bộ GTVT BD:24/05/2017
KT:31/05/2017
Xin ký kiến
38 Mời góp ý Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP Bộ GTVT BD:26/05/2017
KT:30/07/2017
Xin ký kiến
39 Nghị quyết hỗ trợ làm đường GTNT giai đoạn 2017 - 2020 HĐND BD:16/5/2017
KT:18/5/2017
Xin ký kiến
40 Tham gia ý kiến vào dự thảo: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Sở GTVT BD:28/4/2017
KT:10/5/2017
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort