Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
41 Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ” Bộ GTVT BD:18/01/2017
KT:20/02/2017
Xin ký kiến
42 Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn cơ sở về sơn Bộ GTVT BD:23/12/2016
KT:23/02/2017
Xin ký kiến
43 Mời góp ý dự thảo góp ý kiến dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 15:2011/BGTVT và 18:2011/ BGTVT Bộ GTVT BD:23/12/2016
KT:23/02/2017
Xin ký kiến
44 Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Bộ GTVT BD:15/10/2016
KT:15/12/2016
Xin ký kiến
45 Tham gia ý kiến dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT Bộ GTVT BD:14/9/2016
KT:23/9/2016
Xin ký kiến
46 Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT quy định về cấp kỹ thuật đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải BD:13/09/2016
KT:13/10/2016
Xin ký kiến
47 Xin ý kiến dự thảo Quyết định quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô tham gia giao thông Thủ tướng Chính phủ BD:12/09/2016
KT:12/12/2016
Xin ký kiến
48 Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa Bộ Giao thông vận tải BD:07/09/2016
KT:07/10/2016
Xin ký kiến
49 Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam Bộ Giao thông vận tải BD:07/09/2016
KT:07/11/2016
Xin ký kiến
50 Mời góp ý Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Bộ Giao thông vận tải BD:29/08/2016
KT:29/09/2016
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort