Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
71 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa Bộ Giao thông vận tải BD:05/04/2016
KT:30/04/2016
Xin ký kiến
72 Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải BD:04/4/2016
KT:04/6/2016
Xin ký kiến
73 Mời góp ý Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:05/04/2016
KT:30/04/2016
Xin ký kiến
74 Mời góp ý Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:29/03/2016
KT:30/04/2016
Xin ký kiến
75 Mời góp ý dự thảo dự thảo TCVN về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS) Bộ Giao thông vận tải BD:28/03/2016
KT:28/04/2016
Xin ký kiến
76 Mời góp ý dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:28/03/2016
KT:28/05/2016
Xin ký kiến
77 Mời góp ý dự thảo Nghị định Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:18/03/2016
KT:18/05/2016
Xin ký kiến
78 Mời góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn phương pháp xác định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương Bộ Giao thông vận tải BD:18/03/2016
KT:18/05/2016
Xin ký kiến
79 Góp ý dự thảo Thông tư về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản Bộ Giao thông vận tải BD:09/3/2016
KT:09/4/2016
Xin ký kiến
80 Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thiết kế Bộ Giao thông vận tải BD:22/02/2016
KT:22/04/2016
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort