Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
71 Mời góp ý Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:29/03/2016
KT:30/04/2016
Xin ký kiến
72 Mời góp ý dự thảo dự thảo TCVN về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS) Bộ Giao thông vận tải BD:28/03/2016
KT:28/04/2016
Xin ký kiến
73 Mời góp ý dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:28/03/2016
KT:28/05/2016
Xin ký kiến
74 Mời góp ý dự thảo Nghị định Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:18/03/2016
KT:18/05/2016
Xin ký kiến
75 Mời góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn phương pháp xác định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương Bộ Giao thông vận tải BD:18/03/2016
KT:18/05/2016
Xin ký kiến
76 Góp ý dự thảo Thông tư về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản Bộ Giao thông vận tải BD:09/3/2016
KT:09/4/2016
Xin ký kiến
77 Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thiết kế Bộ Giao thông vận tải BD:22/02/2016
KT:22/04/2016
Xin ký kiến
78 Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô Bộ Giao thông vận tải BD:04/3/2016
KT:15/03/2016
Xin ký kiến
79 Mời góp ý Dự thảo Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 167/2011/TT/BTC Bộ Giao thông vận tải BD:27/01/2016
KT:10/02/2016
Xin ký kiến
80 Mời góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải BD:22/01/2016
KT:02/02/2016
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort