Quản lý giao thông

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 ngày 13/07/2017 đã ban hành Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục...

Thanh tra giao thông

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch,...

Quản lý đầu tư

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý...

Quản lý đào tạo, sát hạch

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra...

Đoàn thanh niên

Ngày 7 tháng 7 năm 2017,  Chi bộ Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2020...