Chỉ đạo điều hành

Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:24/07/2017
BH:24/07/2017
3311/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 17 đến 21.7.2017 Sở GTVT
2 Ký:19/07/2017
BH:19/07/2017
3251/SGTVT-QLVTPT&NL Giảm tần suất chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô Sở GTVT
3 Ký:19/07/2017
BH:19/07/2017
54/TB-SGTVT Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công Sở GTVT
4 Ký:17/07/2017
BH:17/07/2017
3152/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 10 đến 14.7.2017 Sở GTVT
5 Ký:11/07/2017
BH:11/07/2017
3035/SGTVT-QLVTPT&NL Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách Bến xe Điện Biên Phủ đi Bến xe Cầu Gồ Sở GTVT
6 Ký:11/07/2017
BH:11/07/2017
3033/SGTVT-QLVTPT&NL Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách Bến xe phía Bắc đi Bến xe Lục Ngạn Sở GTVT
7 Ký:11/07/2017
BH:11/07/2017
3032/SGTVT-QLVTPT&NL Khai thác tuyến vận tải HKCĐ bằng ô tô Sở GTVT
8 Ký:11/07/2017
BH:11/07/2017
3031/SGTVT-QLVTPT&NL Thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến vận tải HKCĐLT bằng xe ô tô Sở GTVT
9 Ký:11/07/2017
BH:11/07/2017
51/TB-SGTVT Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Sở GTVT
10 Ký:10/07/2017
BH:10/07/2017
3008/SGTVT-QLVTPT&NL Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách Bến Quỳ Hợp đi bến xe Bắc Giang Sở GTVT

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »