Chỉ đạo điều hành

Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:13/11/2017
BH:13/11/2017
4985/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 06 đến 10.11.2017 Sở GTVT
2 Ký:06/11/2017
BH:06/11/2017
4896/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 30.10 đến 03.11.2017 Sở GTVT
3 Ký:30/10/2017
BH:30/10/2017
4831/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 23 đến 27.10.2017 Sở GTVT
4 Ký:23/10/2017
BH:23/10/2017
4757/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 16 đến 20.10.2017 Sở GTVT
5 Ký:20/10/2017
BH:20/10/2017
76/TB-SGTVT Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công Sở GTVT
6 Ký:13/10/2017
BH:13/10/2017
4590/SGTVT-QLVTPT&NL Ngừng hoạt động tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô Sở GTVT
7 Ký:16/10/2017
BH:16/10/2017
73/TB-SGTVT Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Sở GTVT
8 Ký:16/10/2017
BH:16/10/2017
4571/SGTVT-VP Thực hiện viết tin bài cho Trang TTĐT của Sở từ 09 đến 13.10.2017 Sở GTVT
9 Ký:11/10/2017
BH:11/10/2017
4563/SGTVT-QLVTPTNL Thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến vận tải KHCĐLT bằng xe ô tô Sở GTVT
10 Ký:11/10/2017
BH:11/10/2017
907/QĐ-SGTVT Quyết định về việc công bố lại Bến xe khách Bắc Giang Sở GTVT

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »