Chỉ đạo điều hành

Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:06/10/2017
BH:06/10/2017
902/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe chạy hợp đồng Sở GTVT
2 Ký:06/10/2017
BH:06/10/2017
901/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe chạy hợp đồng Sở GTVT
3 Ký:06/10/2017
BH:06/10/2017
900/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe chạy hợp đồng Sở GTVT
4 Ký:06/10/2017
BH:06/10/2017
899/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe chạy hợp đồng Sở GTVT
5 Ký:06/10/2017
BH:06/10/2017
898/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe chạy hợp đồng Sở GTVT
6 Ký:06/10/2017
BH:06/10/2017
897/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe chạy hợp đồng Sở GTVT
7 Ký:06/10/2017
BH:06/10/2017
896/QĐ-SGTVT Quyết định thu hồi phù hiệu xe chạy hợp đồng Sở GTVT
8 Ký:05/10/2017
BH:05/10/2017
887/QĐ-SGTVT Quyết định về việc đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô Sở GTVT
9 Ký:05/10/2017
BH:05/10/2017
886/QĐ-SGTVT Quyết định về việc đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô Sở GTVT
10 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
793/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thưởng Sở GTVT

Trang