Chỉ đạo điều hành

Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:29/06/2017
BH:29/06/2017
527/QĐ-SGTVT Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Cty TNHH ĐT&TM Tùng Lâm Bắc Giang Sở GTVT
2 Ký:22/06/2017
BH:22/06/2017
35/TTrS-VP Tạm giữ GPLX ô tô để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải Thanh tra Sở
3 Ký:23/03/2017
BH:23/03/2017
201/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe chạy hợp đồng Sở GTVT
4 Ký:13/03/2017
BH:13/03/2017
158/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe taxi Sở GTVT
5 Ký:03/03/2017
BH:03/03/2017
605/QĐ-BGTVT Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT Bộ GTVT
6 Ký:06/01/2017
BH:06/01/2017
42/QĐ-BGTVT Quyết định về việc tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016 trong phong trào phát triển GTNT - miền núi Bộ GTVT
7 Ký:06/01/2017
BH:06/01/2017
41/QĐ-BGTVT Quyết định về việc tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016 Bộ GTVT
8 Ký:26/12/2016
BH:26/12/2016
132/QĐ-ĐU Quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 Đảng ủy CCQ
9 Ký:26/12/2016
BH:26/12/2016
130/QĐ-ĐU Quyết định khen thưởng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012, 2013, 2014, 2105, 2016) Đảng ủy CCQ
10 Ký:19/12/2016
BH:19/12/2016
116/QĐ-STTTT Quyết định về việc khen thưởng thí sinh đạt giải Hội thi công tác Biên tập Trang TTĐT năm 2016 Sở TTTT

Trang