Bạn đang ở đây

Nhà

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 06/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Ngày 29/12/2016; Phó Chủ tịch thường trược UBND Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Trong đó Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đến năm 2020 đối với đấu nối vào Quốc lộ 1; Đấu nối vào Quốc lộ 31; Đấu nối vào Quốc lộ 37; Đấu nối vào Quốc lộ 279; Định hướng đến năm 2030
- Đối với các tuyến QL.1, QL.31, QL.37, QL.279: Giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt.
- Đối với tuyến QL.17: định hướng nâng cấp một số nút giao với Đường Vành đai IV Hà Nội, nút giao với ĐT.295B thành các nút giao khác mức. Các đấu nối khác giữ nguyên như trong giai đoạn trước
Trong đó nhu cầu về quỹ đất và vốn đầu tư sử dụng đất thực hiện quy hoạch gồm:
Đối với các tuyến QL.1, QL.31, QL.37, QL.279: Cơ bản giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt.
- Đối với tuyến QL.17: Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng đường gom và các nút giao khoảng 86ha
Trong đó nhu cầu vốn đầu tư với tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch đấu nối khoảng 1.250 tỷ đồng. Trong đó:
+ Vốn trung ương: 1.125 tỷ đồng (khoảng 90%).
+ Vốn địa phương: 125 tỷ đồng (khoảng 10%).
- Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Khoảng 665 tỷ đồng (Trung ương 649 tỷ đồng; địa phương, doanh nghiệp khoảng 16 tỷ đồng).
Giải pháp thực hiện: Cơ bản giữ nguyên các giải pháp theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong “Giải pháp về kỹ thuật công nghệ, phát triển nguồn nhân lực” như sau:
- Điều chỉnh bỏ giải pháp thành lập phòng quản lý giao thông cấp huyện (do hiện tại các huyện, thành phố đều có đội quản lý trật tự, giao thông xây dựng và môi trường).
- Bổ sung: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết kế web tại bắc giang Trung tâm quản lý và điều hành kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để tăng cường công tác quản lý tuyến, quản lý hành lang.
Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030./.

Tạ Hòa - Văn phòng