Bạn đang ở đây

Nhà

Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng: 29/05/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/CCB ngày 19/9/2016 của Hội CCB các cơ quan tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Đại hội CCB cơ sở và Đại hội Hội CCB các cơ quan tỉnh Nhiệm kỳ 2017-2022. Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Hội Cựu chiến binh Sở GTVT Bắc Giang tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm kiểm điểm tình hình hoạt động công tác của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Kiểm điểm của ban chấp hành Hội cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải khóa V nhiệm kỳ 2012-2017. Bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh Bắc Giang Nhiệm kỳ 2017-2022.
Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và toàn diện trong tổ chức Hội và hội viên; Tiếp tục động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp Nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển.
Với tinh thần “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành” Đại hội Hội cựu chiến binh Sở GTVT Bắc Giang nhiệm kỳ 2017-2022 có trách nhiệm tổng kết phong trào của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ mới. Động viên cán bộ, hội viên, viên chức, lao động thi đua khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội CCB các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội, viên chức, lao động, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nghành./.

Lê Thanh - Bến xe khách